Đối với những doanh nghiệp cần quản lí một hệ thống và lưu trữ những thông tin bảo mật vào đó mà không cần phải mất nhiều tiền để đầu tư một hệ thống máy chủ.Với nhu cầu ấy sự ra đời của máy chủ ảo là một điều tất yếu.

VPS là gì ?( VPS - Virtual Private Server) là phương pháp phạn chia một máy chủ vật lí thành nhiều máy chủ ảo khác nhau.Hệ thống server hạy trên VPS có hiệu năng cao hơn Share Host rất nhiều lần. Mỗi máy chủ là một hệ thống hoàn toàn riêng biệt, có hệ điều hành riêng, có toàn quyền quản lý server đó và có thể restart lại hệ thống bất cứ lúc nào. Do vậy, VPS hạn chế 100% khả năng bị tấn công bằng cong nghệ thông tin.Vì thế chúng tạo ra sự tuyệt mật tuyệt đối với các công ty doanh nghiệp.

Sự lưu trữ dữ liệu


Để máy chủ ảo hoạt động dể dàng người ta cần phải có thêm Backup dữ liệu là gì (http://longvan.net/ve-cloud-backup/1...e-back-up.html),để làm gì? Chúng tạo ra sự lưu trữ dữ liệu và các thông tin tuyệt mật cho các doanh nghiệp,Vì vậy khi cần lấy dữ liệu trên máy chủ ảo cũng rất đơn giản và có sự bảo mật cao giúp cho doanh nghiệp tránh nhiều rủi ro trong việc mất cấp thông tin của mình.Để lưu trữ trên máy chủ ảo chúng ta cần phải có loại ổ cứng cục bộ để lưu trữ được số lượng lớn.

Sự cân bằng tải trong Server

Ngoài Backup dữ liệu thì Load balancing là gì cũng là điều quan trong không kém.Đối với sự hoạt động của máy chủ ảo chạy trên nhiều server khác nhau thì sự cân bằng tải (Load balancing) giúp cho chúng ta rất dễ dàng để nâng cấp một VPS, Bạn chỉ cần thanh toán chi phí nâng cấp tương ứng với dịch vụ cần nâng cấp thêm. Khi nâng cấp hệ thống VPS của bạn sẽ tạm ngừng hoạt động và tự hoạt động trở lại sau đó. Việc này không làm gián đoạn đến các ứng dụng chạy trên VPS của bạn.